गृहपृष्ठ  >  एक्सेस म्याप

एक्सेस म्याप

ठेगाना

Japanese Language School affiliated with Chuo College of Technology

Address: 4-8, Higashitabata 1-Chome, Kita-ku, Tokyo 114-0013

Tel: 03-3895-1909 Fax: 03-3895-1910

E-mail : info@chuo-j.ac.jp


जेआर ताबाता स्टेशनको

यस कलेजमा आउनको लागि

■जेआर केइहिन तोहोकु र यामानोते ट्रेन रोक्ने ताबाता स्टेशनको उत्तर गेटबाट हिडेर ५ मिनेट

■जेआर केइहिन तोहोकु र यामानोते ट्रेन, टोक्यो मेट्रो चियोदा, निप्पोरी तोनेरी ट्रेन रोक्ने निसि निप्पोरी स्टेशनबाट हिडेर ७ मिनेट

एक्सेस म्याप

■नारिता ईन्टरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल २ बाट केईसेई स्काई लाइनरको प्रयोग गरी निप्पोरी स्टेशनसम्म ३६ मिनेट

■हानेदा ईन्टरनेशनल एयरपोर्ट बाट टोक्यो (कुखान खाईसोकु रापिड) र जेआर केईहिन तोहोकु ट्रेनको प्रयोग गरी ताबाता स्टेशनसम्म ३६ मिनेट

एक्सेस म्याप

PAGE TOP