गृहपृष्ठ  >  कोर्षको बारेमा  >  जापानी भाषा कोर्षको परिचय

जापानी भाषा कोर्षको परिचय

यस कलेजमा जापानका बिश्वबिद्यालय तथा भोकेशनल कलेजहरुमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने बिद्यार्थीहरुका लागि एडभान्स्ड कोर्ष दिर्ईन्छ । जसमा जापानी भाषाको पढने, लेख्ने, सुन्ने र बोल्ने कलालाई प्राथमिकताका साथ सन्तुलित र उत्कृष्ट ढंगबाट कक्षा संचालन गरिन्छ ।

कोर्षभर्ना समयकोर्षको अवधि
एडभान्स्ड कोर्षअप्रिल२ बर्ष
एडभान्स्ड कोर्ष जुलाई १ बर्ष ९ महिना
एडभान्स्ड कोर्ष अक्टोबर १ बर्ष ६ महिना
एडभान्स्ड कोर्ष जनवरी १ बर्ष ३ महिना
コース案内 コース案内

・प्रत्येक कक्षामा कक्षा शिक्षक शिक्षिका हुनुहुने भएकोले अध्ययनका बारेमा बिभिन्न सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ ।
・बिद्यार्थीले उच्च शिक्षा सजिलो संग प्राप्त गर्न सकून भन्ने हेतुले कलेजले ब्यक्तिगत परामर्श, सरसल्लाहमा पनि बिषेश जोड दिएको छ ।
・बिज्ञान बिषयसंग सम्बन्धि उच्च अध्ययन गर्न चाहने बिद्यार्थीहरुलाई पनि बिशेष पाठयक्रमका साथ अध्यापन गराउँछ ।

कक्षा

जापानी भाषाको क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि निम्नानुशार कक्षा निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

कक्षाखान्जी क्षमताब्याकरण । शब्दावली क्षमता
बिगिनर्स लेभलएन ४ लेभलको खान्जी राम्ररी पढन सक्ने
・एन ४ लेभलको खान्जी राम्ररी लेख्न सक्ने
・एन ३ र ४ लेभलको खान्जी छनौट गरि ठिक संग लेख्न सक्ने
・एन ३ र ४ लेभलको खान्जी छनौट गरि ठिक संग पढन सक्ने
एन ४ लेभल बराबरको शब्दावली राम्ररी प्रयोग गर्न सक्ने
・एन ४ लेभल बराबरको पार्टिकल्स राम्ररी प्रयोग गर्न सक्ने
・एन ४ लेभल बराबरको शब्दावलीको छनौट गर्न सक्ने
・एन ४ लेभल बराबरको अभिब्यक्ति को छनौट गर्न सक्ने
ईन्टरमेडियट लेभल・एन ३ लेभलको खान्जी राम्ररी पढन सक्ने
・एन ३ लेभलको खान्जी राम्ररी लेख्न सक्ने
・एन २ र ३ लेभलको खान्जी छनौट गरि ठिक संग लेख्न सक्ने
・एन २ र ३ लेभलको खान्जी छनौट गरि ठिक संग पढन सक्ने
एन ३ लेभल बराबरको शब्दावली राम्ररी प्रयोग गर्न सक्ने
・एन ३ लेभल बराबरको पार्टिकल्स राम्ररी प्रयोग गर्न सक्ने
・एन ३ लेभल बराबरको शब्दावलीको छनौट गर्न सक्ने
・एन ३ लेभल बराबरको अभिब्यक्ति को छनौट गर्न सक्ने
अपर ईन्टरमेडियट लेभलएन २ लेभलको खान्जी राम्ररी पढन सक्ने
・एन २ लेभलको खान्जी राम्ररी लेख्न सक्ने
・एन १ र २ लेभलको खान्जी छनौट गरि ठिक संग लेख्न सक्ने
・एन १ र २ लेभलको खान्जी छनौट गरि ठिक संग पढन सक्ने
एन २ लेभल बराबरको शब्दावली राम्ररी प्रयोग गर्न सक्ने
・एन २ लेभल बराबरको पार्टिकल्स राम्ररी प्रयोग गर्न सक्ने
・एन २ लेभल बराबरको शब्दावलीको छनौट गर्न सक्ने
・एन २ लेभल बराबरको अभिब्यक्ति को छनौट गर्न सक्ने
एडभान्स लेभलएन २ र ३ लेभलको खान्जी छनौट गरि ठिक संग लेख्न सक्ने
・एन १ लेभलको खान्जी राम्ररी पढन सक्ने
・एन १ लेभलको खान्जी राम्ररी लेख्न सक्ने
・पत्रपत्रिका,लेख आदिको खान्जी पढन सक्ने
एन १ लेभल बराबरको शब्दावली राम्ररी प्रयोग गर्न सक्ने
・एन १ लेभल बराबरको पार्टिकल्स राम्ररी प्रयोग गर्न सक्ने
・एन १ लेभल बराबरको शब्दावलीको छनौट गर्न सक्ने
・एन १ लेभल बराबरको अभिब्यक्ति को छनौट गर्न सक्ने
कक्षापढने क्षमतासुन्ने क्षमतालेख्ने क्षमताबोल्ने क्षमता
बिगिनर्स
लेभल
ईन्टरमेडियट लेभल
अपर ईन्टरमेडियट लेभल
एडभान्स लेभल
प्रत्येक लेभलको
・लेखरचना हरु बुझन सक्ने
・शुक्ष्म सुचनाहरु पढन सक्ने
प्रत्येक लेभलको
・सुनेर, हेरेर बुझन सक्ने
・कुराकानी बुझन सक्ने
खाना, खान्जीको आकृति बुझने
・शुद्धसंग लेख्न सक्ने
・ब्याकरणात्मक शुद्धता
・लेखरचनाहरु बुझन सक्ने
・आफनो भावना प्रकट गर्न सक्ने
・अभिब्यक्तिको उचित प्रयोग
उच्चारण र एक्सेन्ट
・बोल्ने गति
・बोल्ने र प्रतिउत्तर दिने
・शब्द तथा बाक्य निर्माण

कक्षा तालिका 

पिरियड बिहानी कक्षा दिवा कक्षा
पहिलो९:००—९:४५१३:३०—१४:१५
दोश्रो९:५५—१०:४० १४:२५—१५:१०
तेश्रो१०:५०—११:३५ १५:२०—१६:०५
चौथो ११:४५—१२:३० १६:१५—१७:००
कक्षा पहिलो पिरियड दोश्रो पिरियड तेश्रो पिरियड चौथो पिरियड
बिगिनर्स लेभल सुनाई खान्जी ब्याकरण, पढाई कुराकानी
ईन्टरमेडियट लेभल सुनाई JLPT का लागि खान्जी,
अक्षर र शब्द
पढाई कुराकानी, अभिब्यक्ति
एडभान्स लेभल जापानी परिवेश सुनाई पत्रपत्रिका र पढाई प्रस्तुतिकरण र डिक्टेशन

२ बर्षीय एडभान्स्ड कोर्षका लागि प्रयोग गरिने पाठयसामाग्री र अबधि

進学2年コース 使用教材と進度表

क्लिक गरेर ठुलो बनाई हेर्न सकिन्छ ।

उच्च अध्ययनार्थ तयारी

進学対策

१) एक्जामिनेशन फर जापानीज युनिभर्सिटि एडमिशन फर ईन्टरनेशनल स्टुडेन्टस (ईजेयु) को तयारी, बिश्वबिद्यालयहरुमा उच्च अध्ययनको लागि तयारी

उच्च अध्ययनका लागि ईच्छुक सम्पुर्ण बिद्यार्थीहरुलाई जापानीज ल्याङग्वेज स्कुल एफिलिएटेड विथ च्यूओ कलेज अफ टेक्नोलोजीले बिश्वबिद्यालय, पोष्टग्राजुएट तह, ब्याबसायिक कलेजहरुमा जानको लागि पुर्ण सहयोग गर्दछ ।
ईजेयुको परिक्षा हुनु पुर्व यस कलेजमा त्यसको तयारी स्वरुप बिज्ञान बिषय र सैद्धान्तिक बिषयहरुसंग सम्बन्धि निम्नानुसार अध्यापन गराईन्छ ।

बिज्ञान बिषय समुह : अंग्रेजी, गणित, भौतिक बिज्ञान, रसायन बिज्ञान ।
सैद्धान्तिक बिषय समुह : अंग्रेजी, गणित र सामान्य बिषयहरु ।

प्रत्येक बिषयहरु हप्ताको १ पटक एक वा दुई पिरियड कक्षा (१० देखि १२ पटक) संचालन हुन्छ । अध्ययन शुल्क निशुल्क हुनेछ । (सामाग्री शुल्क लाग्नेछ ।)
जुनको तयारी कक्षा अप्रिलबाट संचालन हुनेछ भने नोभेम्बरको तयारी कक्षा सेप्टेम्बर बाट संचालन हुनेछ ।
यस्ता कक्षा एडभान्स्ड लेभल र अपर ईन्टरमेडियट लेभलका बिद्यार्थीहरुको लागि हुनेछ ।
पोष्ट ग्राजुएट लेभलमा भर्ना हुन चाहने बिद्यार्थीहरुका लागि JLPT N1 ल्ज्ञ लेभलको आवश्यक हुने भएकोले पहिलो बर्ष जापानी भाषा अध्ययन लाई केन्द्रित गरि JLPT N1 ल्ज्ञ उत्तीर्ण गराउने लक्ष्य लिइन्छ । दोश्रो बर्षमा ईन्टरमेडियट लेभल भन्दा माथिका बिद्यार्थीहरु भएमा उच्च अध्ययनका लागि अनुसन्धानका योजनाहरुको लेखनकला, थेसिस लेखनकलाको बारेमा ज्ञान दिईन्छ । अन्तरवार्ता परिक्षाको तयारी स्वरुप वाक कलाको बिकासको लागि परिक्षा अघि ज्ञान दिइन्छ ।

PAGE TOP